Server České hory
Reklama
Malá Fatra Malá Fatra Malá Fatra
Horní SlavkovHorní Slavkov

Nahrát fotku

Horní Slavkov

Předpověď počasí Horní Slavkov Předpověď počasí Horní Slavkov


Město Horní Slavkov najdete uprostřed lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v severní polovině území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. První zmínka o existenci sídliště se objevuje až na počátku 12. století, kdy byl na kopci postaven kostelík a osada se rozkládala pod ním. První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357. Za vlády mocného rodu Pluhů z Rabštejna v letech 1494 - 1547 se Slavkov řadil k slavným a významným hornickým městům díky nebývalému rozvoji těžby především cínových, ale v počátcích i stříbrných rud.
Mezi historické památky Slavkova se řadí - jednolodní kostel sv. Jiří s hranolovou, v patře osmibokou věží. Představuje pozdně gotickou stavbu z doby kolem roku 1520. Původně byl opevněn, o čemž svědčí zachované střílny. U kostela stojí pozdně gotická zvonice z roku 1540, přestavěná v roce 1686. Naproti zachována pozdně gotická Boží muka se šroubovitým dříkem. Na severozápadním okraji města se nachází barokní špitální kostel sv. Anny z roku 1728. Zachováno je i několik měšťanských pozdně gotických a renesančních domů, např. čp. 4 s portálem datovaným 1519, čp. 6 s arkýřem a portálem, čp. 214 z doby okolo roku 1500. Nejcennější památka ve městě je dům čp. 497 tzv. Pluhův dům z let 1510 - 1512. Zajímavý je i starý mlýn, tzv. Seidelhaus. Na šibeničním vrchu je dodnes zachováno zděné kruhové popraviště ze 16. stol.
 

Muzeum Horní Slavkov - expozice: bývalého špitálního kostela sv. Anny v Horním Slavkově, zasklená expozice měšťanské černé kuchyně, mineralogie, hornictví, dějiny místního cínařství, dějiny města Horní Slavkov, aj., Web: www.omks.cz

 

Kostel
Centrum
Muzeum a Pluhův dům

  Virtuální prohlídky serveru


Horní Slavkov - Fontána
Náměstí republiky
Horní Slavkov - Náměstí - Dlouhá ulice



Reklama
Malá Fatra Malá Fatra Malá Fatra

TOPlist